Tác Giả Mạch Yên

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mạch Yên

Nàng là Chí tôn đồng thuật sư của thế kỉ 24, xuyên qua làm tiểu thư tu vi bị phế, hai mắt bị mù, vị trí ở gia tộc bị cướp đoạt. Lạc Thanh Đồng híp đôi mắt huyết đồng cười lạnh: "Tới! Tỷ dạy các ngươi làm người"    Một đôi huyết đ Chương 6095

Thế kỉ 24, Đồng thuật sư đứng ở đỉnh kim tự tháp, người người kính ngưỡng lại bỗng nhiên xuyên tới một quốc gia hạ đẳng, còn trở thành một tiểu ở phủ Trấn Quốc hầu, thiên tài tu luyện lại bất hạnh bị phế đi.Tu vi không còn, hai mắt nhìn không thấy, không còn giá trị, bị gia tộc vứt bỏ, địa vị Chương 84