Tác Giả Meomeo14311

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Meomeo14311

Thánh tộc tại nơi này là một trong tám đại cổ tộc của Đại Thiên Nguyên Giới.Trong Thánh tộc có một vị cường giả Khương Thần, vừa tinh thông luyện đan, lại vừa là thiên tài về phù đạo.Một lần ra ngoài, Khương Thần gặp bất trắc, bị một vị Chương 300