Tác Giả Miho ngốc nghếch

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Miho ngốc nghếch

Văn án:Thật nực cười. “Chính đạo”? Ngươi tìm nó làm gì?Không phải chỉ cần ngươi cường đại, lời của ngươi là “Chính đạo” sao?Còn giờ, ngươi lấy nó ra dọa ai chứ?Trong cái thế giới cường giả vi tôn vô tình này, có thực lực mới có tư cách nói chuyện. Ngươi mềm lòng đối với kẻ muốn giết ngươi Chương 20