Tác Giả mihtthu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả mihtthu

Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng, cưới trước yêu sau, ngược, H, HELiệu thật sự sẽ có hạnh phúc giữa những cuộc hôn nhân được sắp đặt trước bởi sự sắp xếp giữa hai gia tộc tiếng tăm bậc nhất thành phố, và cuộc sống của hai nhân vật chính bị ràng buộc giữa hai từ HÔN NHÂN sẽ ra sao?