Tác Giả Minh Dược

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Minh Dược

Thiếu soái nói: “Phu nhân nhà ta chỉ là một cô nương thôn quê, không hiểu chuyện thành phố, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ nàng!”Những quý phụ danh gia bị thiếu soái phu nhân tranh hết hào quang nổi bật khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai?Thiếu soái lại nói: “Phu nhân nhà ta hiền dịu ôn nhu lịch s Chương 381