Tác Giả Minh Quỷ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Minh Quỷ

Dịch: lingsanCảnh báo: sét đánh ầm ầm, quái gở, máu me, bạo lực, XX và OO.Nhân vật chính: To Mà CứngNhân vật phụ: Đầu Bự, Chọt CúcChuyện nhân cách hóa.Nếu trym mà có tư duy thì sao nhể? XDMột truyện ngắn rất chi là quắn quéo … 囧. Éo biết nói sao nữa.PS1: Thật ra gout truyện của lingsan nhà mình thì từ “Rổ r