Tác Giả Miyuki Miyabe

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Miyuki Miyabe

Ico, một cậu bé có sừng, được đánh dấu để làm Vật tế hy sinh.Yorda, một cô bé bị giam cầm trong lồng sắt.Cái ngày mà sừng của Ico mọc càng dài ra thì cậu biết đó cũng là ngày mình sẽ bị đem đi làm Vật tế. Những người lính bắt cậu nhốt vào một cỗ quan tài đá trong Lâu đài trong Màn sương. Một cơn độ Chương 5