Tác Giả MNĐ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả MNĐ

Thể loại: Xuyên không; Điền văn; SủngCô vốn là một cô nhi, sống ở chùa lâu nay. Có thể ông trời thương xót, thấy cô lẻ loi, đáng thương, ba nuôi của cô lúc đó cũng chỉ một thân một mình, thế là nhận nuôi cô.Từ đó hai cha con cùng nhau sinh hoạt, chia ngọt sẻ bùi...Không ngờ chỉ là đi ra ngoài chơi một chuy� Chương 40