Tác Giả Mộng Kim

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Mộng Kim

Làm một công việc bán thời gian, ở nhà tang lễ hóa trang cho người chết.Trong một lần hóa trang, quần áo của tôi bị câu lên.  Lần nữa quay đầu, trên người tôi thấy nặng, đè ép một người...Không, là quỷ...Từ đó, tôi bị giam cầm, hàng đêm bị ép buộc hoan hảo.Sủng văn, đừng bị tên truyện dọa sợ, câu tru Chương 161