Tác Giả N-H

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả N-H

Bùi Nguyên Minh ở rể, ba năm trôi qua chẳng khác gì súc vật, bị dè bĩu coi khinh, bị làm nhục sai bảo.Bỗng một ngày, có một người tìm anh và nói: "Cậu cả, Bùi thị có chuyện rồi, mời cậu trở lại chủ trì đại cục."Anh từ phế vật lật Chương 7991

Bạn đang đọc truyện Chàng Rể Quyền Thế  (Phú Đại Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh) của tác giả N-H. Biệt thự nhà họ Trịnh ở Hải Dương vẫn còn sáng đèn. Đêm nay là đại thọ bày mươi tuổi của ông cụ Trịnh, khách đến đông như trầy hội. Con cháu nhà họ Trịnh thay nhau tặng quà, đồng thanh: “Chúc ông phúc như đ Chương 8000