Tác Giả Nam Chiếu Tình Nhân

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nam Chiếu Tình Nhân

Giáo bá táo bạo thụ (song tính) x phúc hắc bệnh tâm thần học bá côngEm là mặt trời đấng tạo hóa ban tặng, mà anh là ánh trăng bị em lãng quên.Một tay Lý Trạch Thừa đè lại tay hành hung của cậu, không để ý Quý Sâm giãy giụa, đâm mảnh gốm sâu vào da thịt, phút chốc máu me đầm đìa, sông máu cuồn cuộn."Quý Sâ Chương 42