Tác Giả Ngô Thừa Ân

Ngô Thừa Ân, tự Nhữ Trung, hiệu Xạ Dương sơn nhân, là một nhà văn, nhà thơ Trung Quốc, sống trong thời nhà Minh. Sinh: 1500, Liên Thủy, Hoài An, Trung Quốc. Mất: 1582, Giang Tô, Trung Quốc

Truyện xây dựng thành công nhất là nhân vật Tôn Ngộ Không - một hình tượng con khỉ thần không biết sợ trời sợ đất, đấu tranh không ngừng với các thế lực xấu, bày tỏ nguyện vọng của tác giả đối với cuộc sống hiện thực. Tôn Ngộ Không là con khỉ núi, là vua của động Hoa Quả Sơn. Cứ theo t Chương 100