Tác Giả Nhạn Tề Thương Ngô

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhạn Tề Thương Ngô

Bạn đang đọc truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương của tác giả Nhạn Tề Thương Ngô. Từ nhỏ Lục Nguyên Sướng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, Cố Tiểu Phù thì phụ mẫu song toàn.Năm mười tám tuổi, Lục Nguyên Sướng còn không có được một người đầu ấp tay gối, Cố Tiểu Phù lại đã thành gia được ba năm.Lục Ng Chương 165