Tác Giả Nhất Kiếm Tất Sát

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhất Kiếm Tất Sát

Thể loại:  hài hước, hậu cung, sắc, không quá sến súa như ngôn tình thêm tí kinh dị. Một câu chuyện được tổng hợp nhiều thể loại với nhau tạo nên một màu sắc hoàn toàn khác biệt.Cấp bậc Dị Nhân : cấp E - D - C - B - A - S - SS.Cấp bậc Thảm Họa : cấp Sư - Quy - Phụng - Long - Thần.Cấp bậc Ma Nhân: cấp X - Y