Tác Giả Nhật Lệ Phong Hòa

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhật Lệ Phong Hòa

Vừa mới comeout đã bị cha mình đập bể đầu @@Làng nước ơi, Thẩm Nghiên Bắc trong lòng chỉ kịp hô như thế thì đã không biết trời trăng gì nữa.Tới khi mở mắt ra phát hiện bản thân mình lại ở một thế giới khác.Hả??? Thế giới kia hắn vừa mới từ chối liên hôn, giờ mở mắt ra ở thế giới mới lại phải Chương 104