Tác Giả Nhất Ngữ Phá Xuân Phong

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhất Ngữ Phá Xuân Phong

Main nhặt được một vị Cóc tinh trọng thương, bị nó lừa bái sư nhưng lão yêu luôn muốn hại chết main, mà kết quả lại luôn là trời xui đất khiến thành tựu cho sự “Ngây thơ” của nhân vật chính nhà ta.Truyện viết nhẹ nhàng, tấu hà Chương 924    

Tỉnh lại sau giấc ngủ, đối Trần Diên tới nói cũng không phải chuyện tốt.Cô sơn nhà tranh, ngọn đèn âm trầm, ban đêm lại xê dịch vạc nước.Âm phong núi hoang, còn có thể nhìn thấy ăn người quỷ mị, mê người tà hồ, hoang vu chùa miếu Phật tượng tự dũa tạng phủ, cũng có sơn vân mịt mờ thủy tạ như họa Chương 476