Tác Giả Nhĩ Nhất

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhĩ Nhất

Đang trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người thì Trịnh Dĩnh chẳng may chết thẳng cẳng.Cô cảm thấy thật là oan uổng.Trịnh Dĩnh hy vọng được đầu thai, kiếp sau được sinh ra trong một gia đình tốt.Nhưng mà thật đáng tiếc, cô bị chấp niệm mãnh liệt của người yêu trói buộc.Trịnh Dĩnh không thể đ� Chương 20