Tác Giả Nhị Nhật Nhất Nguyệt

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhị Nhật Nhất Nguyệt

Trương Phàm bình thường rồi cả đời, cũng tại hấp hối sắp chết bị thần hào hệ thống khóa lại.  "Chúc mừng chủ kí sinh bị thần hào hệ thống chọn trúng, từ nay về sau ngươi thời gian là vàng bạc."  "Ta..."  Nhưng câu này kinh điển quốc mắng Trương Phàm mới vừa vặn phun ra chữ thứ nhất, hắn liền triệt Chương 378