Tác Giả Nhiên Hoa Hải Ninh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhiên Hoa Hải Ninh

Truyện Nghịch Thiên Vận Mệnh của tác giả Nhiên Hoa Hải Ninh kể về một nhân vật cao cao tại thượng, nhưng phải nếm trải nỗi cô đơn vô tận. Họ xa lánh y, sợ hãi khi nhìn thấy y. Đến cả một người thân cận bầu bạn cũng chẳng có.Hắn vô cảm, cuộc sống chỉ xoay quanh công việc vận hành hệ thống. Thế gi� Chương 87