Tác Giả Nhược Hoa Từ Th

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nhược Hoa Từ Th

Editor: DidiTác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲)Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树)Thể loại: Cung đình, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, tu chân, HEĐộ dài: 139 ChươngNhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán Vương phi (Quân Dao)GIỚI THIỆUHán Vương điện hạ sợ tối sợ quỷ lại hay Chương 139