Tác Giả NiTianHao

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả NiTianHao

Tác giả: NiTianHao.Hiện đại, nhất công nhất thụ, có ngược, HE.Đã hoàn thành.Một câu chuyện đa diện, kết hợp kinh dị, phá án, tâm linh và tình yêu đam mỹ.Đúng hay sai khi nói hai người có duyên phận khi gặp nhau trong một vụ án mạng?Chìa khóa của vụ án chính là cái duyên đó, khi tìm được mọi lời giải, một m� Chương 62