Tác Giả Nữ Vương

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Nữ Vương

Bạn đang đọc truyện Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi của tác giả Nữ Vương. Tôi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mới đọc, tưởng được làm nữ chính đâu ngờ...lại làm nữ phụ. Nữ phụ đã đành rồi mà lại còn là nữ phụ chết thảm nhất chứ...Trích đoạn:- Sao quá đáng quá vậy!!T Chương 41