Tác Giả Ô Sơn

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Ô Sơn

Huyền Thiên - Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, Âm Dương Niết Bàn xưng bá, Huyền Thiên Chân Kinh độc tôn! Phân chia cảnh giới: Tinh giả, Tiên Thiên, Thần Đạo... Mỗi cảnh giới chi làm chín cấp, từ cấp một tới cấp chín. Trên Thần Đạo còn là bí ẩn. - Đánh giá: Truyện được đánh giá Chương 984