Tác Giả Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Phấn Sắc Tiểu Bàn Thứ

Tên nguyên tác: [ABO] Tự mộng phi mộng Biên tập: SC1902Nguyên tác: nam nam tương lai cao H ( ≈ 80%), chính kịch, phúc hắc công x ngây thơ thụ, sủng+++Con người là loài sinh vật khó hiểu nhất, vui buồn thất thường, có đôi khi rất dễ nổi nóng mà không biết nguyên nhân là gì. Có thể bạn nghĩ chỉ có con gái mới hay như v�