Tác Giả Phong Khởi Trường An

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Phong Khởi Trường An

( linh trùng sủng vật + ngự thú + truyền thống tu tiên + không xuyên qua + không hệ thống + nhẹ nhõm khôi hài + nhân vật tính cách đầy đặn + cẩu thả đạo )Hèn mọn nô bộc Diệp Lân, ngẫu nhiên cơ hội thức tỉnh trùng hoàng huyết mạch mở ra trùng hoàng cổ giới.Từ đó, hắn nhiều một đám kỳ kỳ quái quái linh trù Chương 912