Tác Giả Phượng Trào Hoàng

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Phượng Trào Hoàng

Cửu Châu thế giới, đầy cõi lòng oán khí các người chơi tụ tập một chỗ, lấy máu vì minh, thề phải nhường đại ma đầu hồn phi phách tán.Trong lúc nhất thời, bát phương hưởng ứng, gió nổi mây phun, tất cả mọi người nhìn thấy ngày mai tốt đẹp.Trừ Lục Bắc.Hắn chính là cái kia cái gọi là ma đầu."Nói ta m Chương 1022

Bình minh.Tảng sáng chi quang chậm chạp chưa đến, tà dương ánh chiều tà sớm đã phai màu thành hắc ám.Sương mù bao phủ trong thành thị, giấu tại bóng mờ giáo đường, leo lên tại vách tường khe hở mạch máu, trong đường cống ngầm gặm ăn âm thanh, nỉ non nói nhỏ hắc ảnh...Đốt đèn người dạo bước tiến lên. Chương 270