Tác Giả Quái Đạo Hồng Đấu Bồng

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Quái Đạo Hồng Đấu Bồng

Văn án:Lại Thuấn Niên là ông chủ một tiệm mì nhỏ, mà người yêu bí mật của anh lại là một ông chủ nhiều tiền đồng thời là bạn cấp ba của anh, Ôn Bạch Dụ.Hơn mười mấy năm luyến ái, thế nhưng trong mắt người khác, đây lại chỉ là mối quan hệ bao dưỡng và bị bao dưỡng.Cho tới khi mẹ của Ôn Bạch Dụ Chương 28