Tác Giả Quan Kỳ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Quan Kỳ

Nội Dung Truyện: Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tụ Chương 1449    

Địa Cầu Nhân Vương có thể mang theo tổ truyền tiên kiếm xuyên qua Thần Châu Tinh. May mắn được Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, một kiếm nơi tay, chém hết thiên hạ tà ma, thần uy vô hạn, nổ tung thế gian bất bình, áp chính đạo, tru ma đạo, thành Bất Diệt Thần Vương. Chương 579

[Tác giả Quan Kỳ -- Thể loại: Huyền Huyễn ]Bạn đang đọc truyện Ngự Đạo của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online.Tại một kiếm cùng ma pháp đích thế giới bên trong, nhân vật chính dụng cả đời đích phát triển, diễn dịch đạo đích tại, đạo đích cường đại, đạo đích chúa tể. Tại đây - thế gi� Chương 129