Tác Giả Sắc Vi Giải Cấu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Sắc Vi Giải Cấu

Văn ánHạ Minh Du cùng Phương Vũ quen biết sáu năm. Trong lòng hắn vẫn luôn biết rõ Phương Vũ thích mình.Nhưng cho tới bây giờ đối với tình cảm của Phương Vũ luôn luôn khinh thường. Xem nhẹ ánh mắt chan chứa mong chờ bên cạnh mình.Hạ Minh Du ba năm trước vừa thấy đã yêu Đan Đồng – bạn tốt của Phương Vũ.Hắn Chương 28