Tác Giả Starset

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Starset

Phương Đồng vốn là một  người hiện đại nhưng không biết vì sao chỉ là ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Đập vào mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.  không những vậy, hắn biến thành hình dạng của mình lúc còn nhỏ, trong đầu lòi ra một cái hệ thống tiến cấp, mà còn hơn