Tác Giả subinHH

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả subinHH

Hắn như con sói lẻ loi giữa một chốn tối tăm tĩnh mịch, đang cố chống chọi lại cái khắc nghiệt của khu rừng.Bạn hỏi rằng bầy đàn của con sói này đâu ư? Tôi trả lời bạn rằng những người quanh hắn đã không còn nữa.Từ lúc sinh ra, người sinh thành ra hắn đã không ở bên hắn. Người quan tâm, nuôi nấng, y� Chương 20