Tác Giả Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ

Bạn đang đọc truyện Tú Ái của tác giả Tái Kiến Đông Lưu Thủy. Bác sĩ và bệnh nhân? Đơn thuần là một bác sĩ vô lại cùng một bệnh nhân kiêu ngạo bị tổn thương...Còn hợp đồng? Đó là nói về lợi ích, cụ thể là về thương nghiệp, mà cũng chính là mục đích ban đầu, thúc đẩy cho quá trình sau này.Dự mư Chương 82    

Tác phẩm: Phượng Linh KỷTác giả: Tái Kiến Đông Lưu ThủyThể loại: Cổ trang, nữ phẫn nam trang, thanh mai trúc mã, HECouple: Tất Quyền Ngọc × Tôn Cẩm Hà, Liên Khê × Liên Đồng, Tiếu Tiểu × Hồng Thành Tuyệt, Hoắc Sơn × Kha Thần*******Bởi vì mình thích truyện này nên mới ham hố nhảy vào edit với lại đây là lần đ� Chương 145