Tác Giả Tam Chưởng Quầy

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tam Chưởng Quầy

Nội Dung Truyện:"Không, van cầu em, không cần... chị là chị của em mà, sao em có thể đối xử với chị như vậy được?" Mắt cô rưng rưng, thanh âm run rẩy."Chị. Lạc Tích Tuyết, em đừng giả dối! Tới tận bây giờ tôi chưa hề coi em là chị, trong mắt tôi em chính là người con gái khiến tôi muốn đến phát điên". Ánh Chương 306