Tác Giả Thạch Mộc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thạch Mộc

Tại Tu Tiên Giới, người người đều biết thể tu đáng sợ, nhục thân có được pháp bảo cường đại phòng ngự, nhất quyền nhất cước ẩn chứa kinh khủng man lực, thường thường có thể vượt cấp mà chiến, sức chiến đấu kinh người.Như vậy tại lúc đầu Tu Tiên Gi Chương 1367