Tác Giả Thái Tú

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thái Tú

Hôm nay là mãn hạn, người đàn ông trung niên tới đón cậu, lại gọi cậu trở về Lang Nha.Nhưng cậu hiểu, cậu đã không còn là Lang Vương nữa rồi, năm năm trong tù, cậu không muốn Lang Nha cũng bị người khác khinh thường, miệt thị như cậu... Chương 1358