Tác Giả Thâm Lam Viên Vũ Khúc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thâm Lam Viên Vũ Khúc

Hỗn độn Chaos mới vừa mở, hư không hoang vu nghênh đón linh hồn từ dị giới.Xem như thế giới Chaos cái thứ nhất linh hồn, Lane tự động trở thành Linh Tính chi Thần.Nhưng mà, lực lượng của thần đến từ thần lực, linh tính tồn tại không quan trọng gì, cho nên tân sinh Lane nhỏ yếu không chịu nổi.Không có cách, v� Chương 172