Tác Giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Danh sách truyện của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Tác giả: Thân Vẫn Chỉ TiêmThể loại: Tiên HiệpGiới thiệu:Đi khắp nhân gian kinh hồng yến, chứng kiến thịnh thế chốn trần gian....Cầm kiếm độc hành, gặp quỷ thần thế gian!Truyện mới của Thân Vẫn Chỉ Tiêm, tác giả của Hoàng Đình, Bạch Cốt Đạo Cung, Nhân Đạo Kỷ Nguyên! Chương 46

Viễn phó nhân gian kinh hồng yến, Nhất đổ hồng trần thịnh thế nhan!. . .Cầm kiếm độc hành, gặp thế gian quỷ thần! Chương 404

Yêu ma thừa dịp lúc ban đêm dòm ngó song mái hiên nhà, miếu nhỏ trước thần đạo nhân ngủ. Chương 1