Tác Giả Thanh Sơn Đào Cốc

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thanh Sơn Đào Cốc

Lâm Hoan tại bị đạn lạc đánh trúng sau khởi tử hoàn sinh, lại phát hiện bản thân có được một cái thần bí Đặc Công Hệ Thống.Ẩn Thân thuật, Xuyên Tường thuật, Thấu Thị nhãn, có được các loại cua gái thần kỹ Lâm Hoan hóa thân thành Đặc Công giớiTỉnh chưởng giết người kiếm, say nằm ngủ trên gối mỹ Chương 1694