Tác Giả Thập Cửu Dao

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thập Cửu Dao

Bạn đang đọc truyện Phù Hợp Nhất của tác giả Thập Cửu Dao. Thế giới của ABO, lại là thế giới Alpha được trời ưu ái, và ở đây tìm kiếm Omega phù hợp cho Alpha bằng cách kiểm tra gene.Một Alpha xuất sắc và lóa mắt như Trịnh Phi Loan thật sự không thể chấp nhận được độ phù hợp gene của hắn lại chỉ Chương 83

Bạn đang đọc truyện Tây Song Trúc của tác giả Thập Cửu Dao. Suốt hai tháng nay, sông ngòi dâng cao do tuyết lớn mù trời. Trong thành Giang Châu, sắc tuyết mênh mang, che đi đèn đuốc của mọi nhà. Nhiệt độ giảm xuống khiến không khí lạnh càng ngày càng khiến người ta chịu không nổi, ngưng tụ thành sương lạnh buốt Chương 86