Tác Giả Thập Nhất Cô Đảo

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thập Nhất Cô Đảo

Văn án:Đời trước khi Cố Nguyễn gặp được Tư Cẩn, hắn đã 30 tuổi, hắn đánh bại người cha cố chấp của mình, lấy được quyền khống chế Tư thị.Nhưng bởi vì năm mười chín tuổi bị thương, lại bị ba đuổi khỏi nhà vào mùa đông lạnh lẽo, thân thể hắn hiện tại vô cùng suy yếu.Ngay cả khi đã cẩn thận Chương 79