Tác Giả Thập Tam Sinh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thập Tam Sinh

Dịch giả: thaomotsachVăn án:Tỉnh dậy, không gạo không đất, không nhà ở lại không có tiền, chỉ có người chồng vừa mù vừa điếc vừa câm. Cuộc sống cổ đại không phải dễ, muốn kiếm được miếng ăn phải ra sức làm việc, lại nguy hiểm sợ hãi. Thẩm Hi thở dài, cổ đại thật không dễ sống! Chương 111