Tác Giả Thất Lạc Diệp

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thất Lạc Diệp

Huyễn Nguyệt » khai phục ngày thứ nhất, giáng sinh ở tân thủ thôn ta đây phát hiện trong cái bọc so với khác nhiều người mấy cái bảo bối, một quyển Tu La Bí Điển, một quyển toàn bộ thành tựu sổ tay, còn có một chỉ không thấy rõ cấp bậc lại cực kỳ thần bí cổ vòng tay.Ta không biết là người nào kín đáo Chương 1419