Tác Giả Thất Lý Tầm

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thất Lý Tầm

Dịch giả/Editor: Tê Tê TeamTổng chương: 851. Ai nấy đều nói Giang Ký Minh cao lãnh, ban đầu Tống Phưởng cũng giơ hai tay hai chân đồng ý. Mãi đến một hôm Tống Phưởng ở căn cứ của RG bị anh ấn đầu hôn, cô mới biết người này vốn là một tên quái đản đa nhân cách ý!2. Em thích anh. Thích anh trêи sân đánh đâu Chương 84