Tác Giả Thiên Lý Hành Ca

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thiên Lý Hành Ca

Bạn đang đọc truyện Mười Kiếp Chờ Hoa Nở của tác giả Thiên Lý Hành Ca. Dưới trần gian, có một câu nói như thế này: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.Vừa hay tên ta là Mẫu Đơn, lại còn là một quỷ câu hồn.Khi đi câu hồn phách của một vị quận chúa, ta “thuận tay” câu luôn hồn phách của t� Chương 66