Tác Giả Thỉnh Quân Mạc Tiếu

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thỉnh Quân Mạc Tiếu

Tên gốc: Bạn cùng phòng của ta là Tử Thành!Đổi thành: Bạn cùng phòng là Tử Thần!Tác giả: Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Thể loại: BHTT, Hiện đại, linh dị ma quái, bắt ma, hài hước và vân vân mây mây...Tình trạng bản raw: 245c chính 3c phiên ngoại tổng 248c (Đã hoàn.!)Tình trạng edit: Tùy hứng.Edit: Mị.Văn án:Tang Du một cô Chương 248

Văn án:Vì sống sót giữa thời loạn thế, vì báo thù cho những người chí thân, vì lấy lại công đạo cho toàn thôn 118 nhân khẩu uổng mạng, Lâm Vãn Nguyệt cầm hộ tịch đệ đệ long phượng thai của mình - Lâm Phi Tinh đi tòng quân, dốc lòng gϊếŧ hết giặc Hung Nô.Hoàng Hậu đương triều đi về cõi tiên, để lại tr� Chương 170

Văn án:Hào trời trên dòng Lạc thủy phân đại địa Thần Châu ra làm hai, phương bắc là Kính Quốc, hướng nam là Vị Quốc.Một vị là vương tử vô ưu vô lự trên thảo nguyên, một vị là đích công chúa độc chiếm thịnh sủng.Một hồi chiến loạn đã khiến thảo nguyên vương tử trở thành cô nhi. Sau mười năm ẩn nh� Chương 307