Tác Giả Thuế Biến Đích Ưng

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Thuế Biến Đích Ưng

Thể loại: Trọng sinh, Xuyên không, Nữ cườngVăn án:Nàng của kiếp trước thật sự quá ngây thơ, lại không lường trước được kẻ mà mình trợ giúp đi lên vị trí tối cao kia lại lòng dạ hiểm ác, lợi dụng xong thì vứt bỏ nàng.Nàng giúp hắn nắm trong tay quyền lực, hắn trả lại cho nàng là cửa nát nhà tan, địa Chương 145