Tác Giả Tị Xà Lâm

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tị Xà Lâm

Kiếp trước hắn cùng Lâm Vũ tranh đấu mấy ngàn năm, đến tột cùng ai là ma đầu, những chuyện kia đến cùng là ai làm, hai người đều rõ ràng.Có thể thế nhân không nguyện ý tin tưởng hắn, mà là tin tưởng người trước mắt.Vậy hắn liền nhìn xem, một thế này Lâm Vũ đồ thành lấy luyện linh đan, kích động nh Chương 83