Tác Giả Tiên Quân Thái Huyền

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiên Quân Thái Huyền

[ niên đại + hệ thống + nam chính + xuyên qua + sảng văn + tiểu Bạch ]Trọng sinh đến thập kỷ 6,70, không có ăn, không có mặc, cũng may ta có một cái bạo kích hệ thống. Chúc mừng kí chủ đánh vào một cái đùi gà, bạo kích gấp trăm lần, khen thưởng đùi gà một trăm cái. Ôi, rốt cục có ăn rồi ăn uống no đủ, ti� Chương 327