Tác Giả Tiểu Bán Nhi

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiểu Bán Nhi

Cô là Kiều Y Y từ nhỏ đã sống ở côi nhi viện, vào năm cô 17 tuổi thì bà của cô bị bệnh cần tiền chữa bệnh mà cô lại không có tiền đành bán thân mình để cứu bà và cô cũng muốn có tiền để trả nợ cho cô nhi viện. Người mua cô trong quá Bar là Tống Hạo Văn một tổng tài của một công ty lớn anh chỉ qua �