Tác Giả Tiêu Dao Dâm Thư Sinh

Danh sách các bộ truyện hay nhất của tác giả Tiêu Dao Dâm Thư Sinh

Thể loại: tiên hiệp, kiếm hiệp, sắc hiệp, sắc, tu chân, tiểu thuyết 18+...Một câu chuyện nói về con đường phiêu lưu của nam chính ở thế giới huyền huyễn, gọi gió hô mưa cùng với những tài năng thiên phú. Bắt đầu từ việc Vũ Lâm, Tai Ương Chi Long, Thiên Tai Long Đế chi trưởng tử, trọng sinh thành một cái thi�